Een podotherapeut heeft een hbo-bachelor titel die hij/zij verkregen heeft na het volgen van een 4-jarige hbo-opleiding. Alle podotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register in Nederland. De titel podoloog, (register)podoloog, podo-posturaaltherapeut of podokinesioloog is een vrij beroep, waarbij men een passende opleiding of cursus heeft gevolgd. De podoloog, podo-posturaaltherapeut en podokinesioloog worden niet opgenomen in het BIG-register. Overigens worden gekwalificeerde podotherapeuten ook geregistreerd bij het Volkgezondheid Instituut Curaçao. Informeer altijd waarom u wordt doorverwezen naar een podoloog en niet naar een podotherapeut.

Een podotherapeut is een specialist op het gebied van klachten die voortkomen uit een afwijkende voetstand en/of looppatroon. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek, biedt de podotherapeut therapieën aan om de klachten te verminderen of bestrijden. Een pedicure is een specialist in het verzorgen van voeten. Sommige pedicures zijn bevoegd om ook voetverzorging te bieden aan mensen met bijvoorbeeld diabetes mellitus of reuma.

Als de pedicure wegens omstandigheden niet in staat is om de behandeling uit te voeren, dan grijpt de podotherapeut in. Voornamelijk bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden kan de podotherapeut, de behandeling overnemen.

Over het algemeen gaat een podotherapeutische zool maximaal twee jaren mee, maar dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en werkzaamheden. Tijdens de jaarlijkse controle kijkt de podotherapeut naar de status van de podotherapeutische zool. Indien nodig krijgt de podotherapeutische zool een opknapbeurt.

Afhankelijk van uw verzekeraar wordt podotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar of lezen in uw polis. Voor meer informatie over de vergoeding kunt u onze pagina over vergoedingen bekijken.

U kan de kans op ingegroeide nagels verminderen door uw nagels recht te knippen. De randen kan u vervolgens vijlen.

Tintelingen en/of een doof gevoel kunnen optreden door knellende schoenen, een afwijkende voetstand of een beknelde zenuw hoger in uw lichaam. De podotherapeut kan de specifieke oorzaak achterhalen door een podotherapeutisch onderzoek uit te voeren. Aan de hand van dit onderzoek stelt de podotherapeut een behandelplan op.

Het is raadzaam om geen sodabaden te nemen als u wondjes of ontstekingen heeft. Als u lijdt aan diabetes mellitus, reumatoïde artritis en/of bloedvatproblemen kan dit sodabad een verwekend effect geven. Ook kunnen bacteriën zich sneller vermenigvuldigen in een vochtige, warme omgeving.

Indien u niet tevreden bent over de therapie of bejegening door uw podotherapeut, dan kunt u dit kenbaar maken. Gezamenlijk proberen wij een spoedige oplossing te vinden. U kunt uw klacht ook sturen naar: j.noordhof@comfyfeet.care.

Alvorens wij u kunnen behandelen, wordt er eerst een uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van uw klacht(en). Met behulp van nieuwe technologie zoals online applicaties en een voetscan wordt een diagnose en vermoedelijke oorzaak van de klachten geformuleerd door de podotherapeut. Vervolgens zal de podotherapeut de diagnose en het bijbehorend behandelplan met u bespreken. De behandeling kan bestaan uit één of meerdere therapieën.

De podotherapeutische zolen zijn op maat gemaakt aan de hand van uw voetlengte. Afhankelijk van het schoenmodel passen de podotherapeutische zolen in uw schoen. Het kan weleens voorkomen dat de lengte net iets langer is dan uw schoenmaat. De podotherapeut knipt dan een aantal millimeter af zodat de zool beter in de schoen past. Tevens is het raadzaam om het voetbed uit de schoen te halen zodat er meer ruimte is voor de podotherapeutische zool.

Ongeveer 6 weken na het podotherapeutisch onderzoek zal de eerste controle ingepland worden. Als u geen klachten ondervindt en het dragen van de zolen goed gaat, adviseren wij een jaarlijkse controle. Tijdens de jaarlijkse controle evalueert de podotherapeut de status van de zool. Indien nodig, krijgt de zool een opknapbeurt. Wij raden u aan om eerder een afspraak te maken indien u klachten ondervindt.